Arabika

Kávovník arabský roste ve výškách od 900 do 2000 m.n.m. , v oblastech s vysokým výskytem dešťových srážek a konstantní teplotou okolo 20 stupňů. Rostliny původně rostly jen v Etiopii, postupně byly zavedeny do všech vysokohorských oblastí v subtropickém pásmu. Arabika je nyní velmi ceněný a rozšířený druh kávy, který odpovídá za ¾ světové produkce. Jeho největšími přednostmi jsou sladká chuť, bohaté aroma a nízký obsah kofeinu (mezi 0,9% a 2%). Zrna mají poměrně plochý obrys s drážkou tvaru S, zatím co Robustová zrna jsou kulatější a mají přímou drážku.

Robusta

Robustový kávovník se pěstuje v nižších nadmořských výškách než kávovník arabský (mezi 200 a 600 m.n.m.) a je schopen růst v méně příznivých klimatických podmínkách. Tyto rostliny jsou odolnější, rostou rychleji a nabízí vyšší výnos a zároveň vyžadují méně péče. Chuť je hořká s dřevitými tóny. Vůně je nevýrazná a obsah kofeinu vysoký (přibližně 1,8% až 4%). Robusta představuje přibližně ¼ světové produkce. Odborně smíchaná zrna arabiky a robusty tvoří ideálně vyváženou kávu.

Pěstování

Od okamžiku kdy začnou rostliny růst, musí být pěstování pravidelně kontrolováno a zavlažováno a vyživováno. Keře produkují plody po třech až čtyřech letech a činí tak po dalších 20 let. Díky stabilnímu klimatu, kvetou i několikrát do roka. Plody jsou zcela zralé a připravené ke sklizni přibližně šest měsíců po květu. Běžně lze najít květy a plody v různých stádiích zrání na stejné rostlině, protože rostliny kvetou po každém dešti. To může způsobit značné problémy, pokud jde o sklízení ovoce a zajištění toho, že kvalita výrobků zůstává trvale vysoká. Pro kávu Carraro, volíme pouze zrna, která dosáhla ideální úrovně zrání. Je to jediný způsob, jak splnit standardy, které jsme si stanovili a které zákazníci očekávají od našich směsí.

Sklizeň

Existují dva typy sběru: sbírání a vytrhávání

Sbírání je kompletní manuální proces, který zaručuje vyšší průměrnou kvalitu výrobků. Třešně se sbírají ručně a jen ty červené a dokonale zralé.

Vytrhávání je mnohem rychlejší proces, je prováděn ručně nebo pomocí speciálních strojů. Při použití této techniky jsou odstraněny z rostlin celé svazky, ovoce spadne na zem a je rychle nashromážděno, protříděno a nezralé a přezrálé třešně končí v koši. Tím, že svazky přijdou do kontaktu se zemí, je pravděpodobnější, že jsou kontaminovány bakteriemi, které mohou způsobit kvašení a jasný pokles kvality.

Extrakce semen

Po té co bylo ovoce velmi pečlivě vybráno, je zváženo a znovu řazeno tak, aby všechny nezralé nebo nevyhovující třešně byli odstraněny, spolu s kameny, listy a větvičkami. Pak je teprve možné spustit oddělování semene a dužiny, a to je možné provádět dvěma způsoby:

Suchý postup se používá k vytvoření tzv. přírodní kávy. Protože semena obsahují přibližně 60 % vody je potřeba je sušit několik dní na slunci a pravidelně prohrabávat.

Mokrý proces se používá k výrobě tzv. promývané kávy. Mokré zpracování je možné pouze s kvalitně vybraným  ovocem. Třešně musí dosáhnout správné úrovně zralosti, aby byla vláknina velmi jemná a semena šla snadno odstranit. Plody jsou odváděny z třešní s použitím buď bubnového, anebo kotoučového stroje, z nichž oba slisují třešně mezi rotující částí a pevnou čepelí. Jakmile je buničina odstraněna, zrna se prosejí a vyperou. Oba tyto procesy musí odstranit zbytky dužiny a slupky. Po promývání mají zrna obsah vlhkosti více než 50 %, je třeba, aby vlhkost klesla na 12 %, proto je potřeba další sušení. Pro tento způsob je výhodné sušení strojem, protože to vede k lepší kvalitě kávy. Přirozené sušení trvá jeden až tři týdny. Poté co byla zrna vysušena, jsou v pytlích odeslány do zpracovatelských center nebo skladů, kde projdou konečným postupem, loupáním, je odstraněn pergamen slupky, a to buď okamžitě, nebo před tím, než jsou naloženy. Nakonec je nejlepší káva poslána do Schio v tradičních 60 kg jutových pytlích.

Pražení

Pražení je proces, při kterém se vyhřívají zelená kávová zrna. Při vysokých teplotách dochází v zrnech k řadě chemických reakcí a významných změn a ke vzniku nestálých látek, které dávají kávě nezaměnitelnou vůni. Moderní pražící systém je založen na principu proudění horkého vzduchu. Je to způsob jak zajistit, rovnoměrné pražení zrn a zaručuje dokonalý průchod všech chemických a fyzikálních proměn, které jsou nezbytné pro výrobu výjimečně pražené kávy. Pro kávu Carraro, používáme pražící stroje s pomalými, pružnými a zcela automatickými cykly, pro optimální míru tvorby arómatu a karamelizování cukrů.